ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.یکشنبه ۲۹ فروردین ساعت ۱۰/۳۰ بازنشستگان تامین اجتماعی در برابر این سازمان حضور مجدد یافتند

در آغاز گردهمایی یک نفر بازداشت شد و مدت‌ها جمعیت خواستار آزادی او بود

 


 

تهران: مقابل سازمان تامین اجتماعی. یکشنبه ۲۹فروردین ۱۴۰۰

 

یکشنبه ۲۹ فروردین ساعت ۱۰/۳۰ بازنشستگان تامین اجتماعی در برابر این سازمان حضور مجدد یافتند

در آغاز گردهمایی یک نفر بازداشت شد و مدت‌ها جمعیت خواستار آزادی او بود:

“کارگر بازنشسته آزاد باید گردد”
سپس: “اسماعیل گرامی آزاد باید گردد” قفل دهان‌ها را باز کرد.

چندین فیلمیردار وجود داشت که مورد سرزنش جمعیت قرار گرفتند: “مرگ بر فیلمبردار وابسته” سر داده شد‌.

شعارهای معیشتی ورد زبان بازنشستگان بود:
*حقوق‌های نجومی، از بودجه عمومی، ملغا باید گردد
*تعدیل ساختاری نابود باید گردد
*بیمه‌های تکمیلی، دزد سر گردنه
*تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم

سپس به اعتراضاتی از نوع دیگر پرداختند:
* از بس دروغ شنیدیم، ما دیگه رای نمیدیم
*مرگ بر سالاری دروغگو
*واکسن رایگان، حق مسلم ماست
*کارگر معلم پرستار، اتحاد اتحاد
*وعده‌ی همسانسازی، دروغ بود و ریا بود.
در این میان پلاکاردهایی بین جمعیت پخش شد که شعارهای زیر روی آن نوشته شده بود:
*ماده ۹۶ تامین اجتماعی اجرا باید گردد
*اسماعیل گرامی آزاد باید گردد
*همسانسازی اجرا باید گردد
*ما بازنشستگان تامین اجتماعی خواهان برچیده شدن قانون همکار و غیر همکار و رفع تبعیض هستیم

بعضی از شعارها از طرف خود جمعیت مطرح می‌شد و بقیه تکرار می‌کردند که شکل جالبی بود. در انتها بازنشستگان قرار گذاشتند که یکشنبه ۵ اردیبهشت مقابل مجلس حضور داشته باشند.

در زمانی که جمعیت پراکنده شده بود، دو خانم نسبتا جوان را که همیشه سخنرانی می‌کنند، سوار ماشین نیروی انتظامی کردند و بردند.
مردی که در آغاز تجمع دستگیر شده بود نیز از داخل وزارت کار با دستبند بیرون آوردند و بردند.

ارسالی از یک بازنشسته

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1