ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.تجمع کارگران و بازنشستگان در مقابل ساختمان تامین اجتماعی شهرهای مختلف

شنبه یازدهم اردیبهشت، روز جهانی کارگر، تجمع کارگران و بازنشستگان در مقابل ساختمان تامین اجتماعی شهرهای مختلف


 

 

 

تجمع کارگران و بازنشستگان در مقابل ساختمان تامین اجتماعی شهرهای مختلف

 

تجمع در شهرهای اراک، اصفهان، اهواز، تبریز، خرم آباد، رشت، ساری، سنندج، شوش، قزوین، کرج، کرمانشاه، مریوان، مشهد و نیشابور

«تامین اجتماعی، چه اسم اشتباهی»
«مرگ بر ستمگر»
«درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید»
«از بس دروغ شنیدیم، ما دیگه رای نمی‌دیم»

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1