ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.پیکر بی‌جان دو کارگر محبوس شده در معدن طزره از زیر آوار بیرون آورده‌شد

درست در روز جهانی کارگر این کارگران بر اثر ریزش معدن زغال سنگ طرزه زیر آوار ماندند و از آن روز تا امروز تلاش برای پیدا کردن آنها ادامه پیدا کرد.


 

 

پیکر بی‌جان دو کارگر محبوس شده در معدن طزره از زیر آوار بیرون آورده‌شد

#سرخط:

بعد از شش روز پیکر بی‌جان دو کارگر محبوس شده در معدن طزره از زیر آوار بیرون آورده‌شد. درست در روز جهانی کارگر این کارگران بر اثر ریزش معدن زغال سنگ طرزه زیر آوار ماندند و از آن روز تا امروز تلاش برای پیدا کردن آنها ادامه پیدا کرد.

این یک اتفاق طبیعی نیست، بلکه به دلیل نبود شرایط ایمنی روزانه جان بسیاری از کارگران گرفته می‌شود. فقدان ایمنی در کار مستقیما به کارفرمایان و دولت‌ها مرتبط است. آنها به دلیل کسب سود بیشتر هیچ‌گاه در پی فراهم کردن تجهیزات و شرایط ضروری ایمنی کار نیستند. برای کارفرمایان و دولت جان کارگرانی که در مکان‌ها و شرایط طاقت‌فرسا کار می‌کنند هیچ ارزشی ندارد. به هر شکلی که بتوانند از هزینه‌های تولید می‌کاهند تا درآمد بیشتری کسب کنند‌. میلاد روشنایی و سیداصغر افضلی به خاطر منفعت‌طلبی و اتحاد کارفرمایان و دولتی‌ها جان دادند و این مرگ در حین کار نیست، این کشتن کارگران در هر شرایط کاری‌ست.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1