ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.جشن پیروزی کارگران هفت‌ تپه + فیلم

حقیقتا که این پیروزی کارگران در برابری قوای مختلفی که پشت مدیریت شرکت بود، جای رقص و پایکوبی دارد.


 

 

جشن پیروزی کارگران هفت‌ تپه

کارگران هفت‌ تپه امروز مقابل شرکت جمع شدند و ضمن جشن گرفتن پیروزی خود، درباره‌ی مطالبات بعدی‌شان در زمان واگذاری شرکت به بخش دولتی صحبت کردند. آنان توانستند با وجود هزینه‌های اخراج و دستگیری همکارانشان، ثمره‌ی چندین سال اعتراض و اعتصاب مداوم را بچشند و به یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های خود یعنی بازپسگیری شرکت از بخش خصوصی برسند. حقیقتا که این پیروزی کارگران در برابری قوای مختلفی که پشت مدیریت شرکت بود، جای رقص و پایکوبی دارد.

در یکی از فیلم‌ها، کارگران در حال بردن «درخت خلع ید»، برای کاشتن در مقابل دفتر مدیریت هستند. هر فرد دیگری که از سوی دولت به هیئت مدیره‌ی هفت‌ تپه منصوب شود، باید با دیدن این نمادِ استواری کارگران بر خود بلرزد.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1