ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.سندیکای کارگران شرکت واحد ایستادگی و همبستگی کارگران نیشکر هفت‌تپه در خلع ید کارخانه از بخش خصوصی را شادباش می‌گوید

سندیکای کارگران شرکت واحد از برادران و خواهران خود در نیشکر هفت‌تپه صمیمانه می‌خواهد تا ایجاد چنین تشکلی را در اولویت قرار دهند و از شرایط مساعد بوجود آمده از خلع ید از بخش خصوصی نهایت بهره را برده و تشکل مستقل کارگری خود را بنا کنند.

 


 

 

سندیکای کارگران شرکت واحد ایستادگی و همبستگی کارگران نیشکر هفت‌تپه در خلع ید کارخانه از بخش خصوصی را شادباش می‌گوید

با اتحاد و مبارزات چند ساله کارگران شریف نیشکر هفت‌تپه که با اعتصابات بلند مدت و تجمعات اعتراضی خیابانی کارگران همراه بود، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از بخش خصوصی خلع ید شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه این پیشروی جانانه کارگران را شادباش می‌گوید.

در این مبارزه چند ساله کارگران بسیاری زندانی، ضرب و جرح، شکنجه و اخراج از کار شدند. در این راه پر مشقت شماری از حامیان طبقه کارگر و دانشجویان با اتهام ارتباط با کارگران هفت‌تپه بازجویی و زندانی شدند که از خودگذشتگی فداکاری این عزیزان شایسته تقدیر است.

متشکل شدن کارگران نیشکر هفت‌تپه در تشکلی مستقل بسیار ضروری است و در غیاب آن، در اوج مبارزات کارگران، مشاهده شد که نمایندگان جناح‌های سیاسی درون حاکمیت نظیر بسیج دانشجویی، طلاب، دانشجویان عدالت‌خواه، کانون‌های شورای اسلامی کار، هر یک در پی سوء‌استفاده از مبارزه کارگران برآمدند که این رویه همچنان ادامه دارد.

حفظ شرایط موجود و پیشروی‌های بیشتر بی‌شک با تشکل کارگری منسجم و پویا هموارتر خواهد بود. سندیکای کارگران شرکت واحد از برادران و خواهران خود در نیشکر هفت‌تپه صمیمانه می‌خواهد تا ایجاد چنین تشکلی را در اولویت قرار دهند و از شرایط مساعد بوجود آمده از خلع ید از بخش خصوصی نهایت بهره را برده و تشکل مستقل کارگری خود را بنا کنند.

سندیکای کارگران شرکت واحد پیروزی روز افزون کارگران هفت‌تپه و دیگر مبارزات کارگران را آرزو دارد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

t.me/vahedsyndica

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1