ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.محبوبه فرحزادی به پلیس امنیت احضار شد

معلم بازنشسته و عضو هیات‌مدیره‌ی کانون صنفی معلمان تهران به پلیس امنیت احضار شد.


 

 

محبوبه فرحزادی به پلیس امنیت احضار شد

معلم بازنشسته و عضو هیات‌مدیره‌ی کانون صنفی معلمان تهران به پلیس امنیت احضار شد.
در احضاریه از فرحزادی خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز از زمان درج این ابلاغیه در سامانه‌ی ثنا، جهت اخذ توضیح از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه حکومت یا نهادهای عمومی در محل پلیس امنیت حاضر شود.
به گزارش کانال معلمان عدالتخواه بعد از دستگیری اسماعیل گرامی، سرکوب بازنشستگان ادامه دارد و طی دو هفته‌ی گذشته چند تن از بازنشستگان احضار و بازجویی شده‌اند.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1