ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.تجمعات اعتراضی سه‌شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰

کارکنان شرکت آب‌وفاضلاب خوزستان، کارگران کارخانه صنایع شیر پگاه تهران، تعدادی از دانشجویان مرکز آموزش عالی استهبان و کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض

 


 

تجمعات اعتراضی سه‌شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰

امروز کارکنان شرکت آب‌وفاضلاب خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت ۳ ماه دستمزد و ۳ سال حق بیمه خود در مقابل ساختمان این شرکت دست به تجمع زدند.

کارگران کارخانه صنایع شیر پگاه تهران در اعتراض تصرف و مصادره‌ی زمین‌های واگذار شده به آنها توسط یکی از نهادها در مقابل ساختمان قوه قضاییه دست به تجمع زدند. این زمین ۲۰ سال پیش توسط صنایع شیر پگاه به وسعت حدودی ۱۵۰ به کارگران واگذار شده بود. حتی با داشتن حکم تخلیه کارگران تا امروز نتوانسته‌اند به زمین‌های خود دست پیدا کنند.

تعدادی از دانشجویان مرکز آموزش عالی استهبان در اعتراض به آمایش این مرکز، لغو مجوز‌ رشته‌ی عمران و همچنین ضعف سیستم مدیریتی ریاست این مرکز آموزشی در این مرکز دست به تجمع زدند. آنها خواهان پیگیری سریع مطالبات خود از سوی ریاست این موسسه شدند.

کشاورزان شرق اصفهان بعد از چندین روز تحصن در اعتراض به عدم تحقق حقآبه‌ی خود دست به راه‌پیمایی و حرکت به سمت شهرهای شرقی استان و هپراهی با کشاورزان این مناطق زدند. خبرها حاکی از درگیری نیروهای انتظامی با کشاورزان بوده است.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1