ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.اطلاعیه بسیار مهم و قابل توجه بازنشستگان محترم: سوء استفاده از تشکل صنفی کارگران بازنشسته خیانت در امانت است!

زد و بند سیاسی رییس کانون عالی بازنشسته و مستمری بگیران سراسر کشور با کاندیدای ریاست جمهوری خیانت آشکار به بازنشستگان است!


 

 

اطلاعیه بسیار مهم و قابل توجه بازنشستگان محترم

سوء استفاده از تشکل صنفی کارگران بازنشسته خیانت در امانت است!

زد و بند سیاسی رییس کانون عالی بازنشسته و مستمری بگیران سراسر کشور با کاندیدای ریاست جمهوری خیانت آشکار به بازنشستگان است!

بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی!
علی اصغر بیات رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور در یک اقدام خودسرانه و غیر قانونی از سوی شما به حمایت از یکی از نامزدهای ریاست جمهوری اقدام و همه کانون های تابعه را موظف به حمایت قاطع از این کاندیدا کرده است!
این بدعت نادرست، غیر قانونی و ضد اساسنامه ای رئیس کانون عالی تقریبا بی سابقه و نشان از زد و بندهای سیاسی است که هیچ یک از به اصطلاح نمایندگان بازنشستگان در هیچ کانونی اجازه چنین اقدامی را ندارد .
این امر خلاف اساسنامه و تحمیل نظرات فردی علی اصغر بیات و یا به اتفاق همفکرانش در این کانون عالی به بازنشستگان و مستمری بگیران سراسر ایران است.

هنوز پرونده قضایی رانت خواری علی اکبر خبازها و جمعی دیگر از سران پیشین این کانون و دریافت میلیون ها تومان از رئیس وقت تامین اجتماعی قاضی مرتضوی برای بازنشستگان ناروشن است که باز هم شاهد زد و بند های پشت پرده رئیس کنونی کانون با یکی از نامزد های متنفذ ریاست جمهوری هستیم که بدون هیچ گونه وظیفه ی قانونی و اساسنامه ای ، ضمن دعوت از فرد فردِ بازنشستگان از کانون‌های بازنشستگی هم می خواهد که حمایت قاطع خود را از رئیسی اعلام کنند.

ما به عنوان بخشی از بازنشستگان سراسر کشور این اقدام ناشایست، خلاف عرف و قانون و اساسنامه ای علی اصغر بیات را محکوم و این فرد را به عنوان سوء استفاده از جایگاه و موقعیت حقوقی اش استیضاح می کنیم!

ما از همه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی درسراسر ایران میخواهیم رفتار فرصت طلبانه و غیر قانونی رئیس کانون عالی را افشا و از ایشان به خاطر رفتار خلاف اخلاق و فرصت طلبانه که قطعا ریشه در زد و بند و رانت خواری از موقعیت سیاسی کنونی را دارد محکوم کنند!

۱۴۰۰/۰۳/۲۳
اتحاد سراسری بارنشستگان ایران

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1