ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بله بله قربان، زندگی نرماله – یه سال کار گارگر یه شب شام کفاره

این آهنگ گویای غارت و استثماری‌ست که طبقه‌ی حاکم در جمهوری جنایت اسلامی علیه کارگران و فرودستان اعمال کرده و می‌کند.

 


 

 

بله بله قربان، زندگی نرماله
یه سال کار گارگر یه شب شام کفاره

این آهنگ گویای غارت و استثماری‌ست که طبقه‌ی حاکم در جمهوری جنایت اسلامی علیه کارگران و فرودستان اعمال کرده و می‌کند. حاکمانی که فقر و بدبختی را برای ما نُرمال می‌کنند، آن قدر که اگر روزی خبری از کودک کار و کارتن خواب و اجاره خانه‌ی های سنگین، و حقوق معوقه و قرارداد موقت، و کشتارهای آبان خبری نبود تعجب کنیم که «وضعیت غیرعادی ست»!
آری اینجا چپ و راست نداره همه یه جناخن
می‌گیم گیر باتلاقیم می‌گن پی اصلاحن

و راهکار چنین منجلابی جز این نیست:

بدون جناحیم دنبال رهاییم
دستای گره به هم زنجیر انسانی
بدون جناحیم دنبال رهاییم
قدرت اتحاد تقدیر خود ماییم

خواننده: توماج

 

 

بله بله قربان، زندگی نرماله
یه سال کار گارگر یه شب شام کفاره
بله چشم قربان زندگی نرماله
بجز اینم نمیگیم مبادا که جرم باشه
بله بله قربان، زندگی نرماله
یکی تو گور خوابه یکی ده تا برج داره
بله چشم قربان، زندگی نرماله
حقمون رو نمی خوایم مبادا که جرم باشه

قربان پایین رو دیدید سفره ی خالی رو دیدید؟
شما نورتون زیاده، شهر تاریک رو دیدید؟
اینجا که باریکه کمر چون خونا رو مکیدید
اینجا که کثافتتون رو از بالا می ریزید
دیدید چقد فرق داریم دوریم ازتون؟
بلیط نمی خواد دعوت منید همتون
پسر برو تو اتاق آقا رو نترسون
ایشون کهنه و پاره ندیده نه حتی از دور
قربان نظاره کنید شما ستاره شدید
با کور سوی نور همینا که اعدام می کنید

 

شما با اشتباه رشد کردی بجای توبیخ
نقدِ منتقدم بریدی تا اراده کنی
قربان شیرین کنید کامتون رو تلخه کلامم
اینجا مَردم فقط زندن زندگی ندارن
بچه های ما شبا سر رو گشنگی میذارن
ببخشید وجدانای شما چجوری میخوابن؟

بله بله قربان، زندگی نرماله
یه سال کار گارگر یه شب شام کفاره
بله چشم قربان زندگی نرماله
بجز اینم نمیگیم مبادا که جرم باشه
بله بله قربان، زندگی نرماله
یکی تو گور خوابه یکی ده تا برج داره
بله چشم قربان، زندگی نرماله
حقمون رو نمی خوایم مبادا که جرم باشه

وقتی کل دنیا از مردمش حمایت می کرد
دولت ما مسئول نبود شکایت می کرد
به معترضا برچسب اغتشاشگر میزد
به زندان کفایت میکرد؟ نه، جنایت می کرد
بیشک ما رکورد زدیم، ما تنها کشوریم
که واکسنش فرق داشت مرفه و فقیر
تو عصر علم زن رو واسه زیباییش میزنیم
با ونِ پلیس می دزدیم ناکجا میبریم
سبد خرید خالی تو سفره نفتم نداریم
دنیا تو مریخ و ماه ما توی قهقراییم
مُرده هایی که باید تو فکر مرگ هم نباشیم
چون پول سنگ قبر و کفن و دفنم نداریم
من آژیر خطر رو زدم تا گوشا بسوزه
گرسنه هایی داریم که فرصتشون یه روزه
اون لبِ مرگ رو بوسیده کجاست؟ کی میدونه؟
لااقل یکی بره براش لالایی بخونه

بله بله قربان، زندگی نرماله
یه سال کار گارگر یه شب شام کفاره
بله چشم قربان زندگی نرماله
بجز اینم نمیگیم مبادا که جرم باشه
بله بله قربان، زندگی نرماله
یکی تو گور خوابه یکی ده تا برج داره
بله چشم قربان، زندگی نرماله
حقمون رو نمی خوایم مبادا که جرم باشه

می ترسیم از سال بعد از اجاره خونه
از مدرسه هایی که وسط بیابونه
پرنده پر نمیزنه تا بی آب و دونه
این زندگی نرمال یا بیمارمونه؟
جنس بی کیفت اینجا مثل طلا میمونه
کارگر دو شیفت میدوعه پراید فرار میکنه
توی این چرخه ی فاسد تلاش بیخوده
سیستم واسه یکی یه میلیون رو فدا می کنه
واسه ماله کشا که تو آمریکا مستِ فسادن
برون ریزیِ عقده تخلیه ی فاضلابن
اینجا چپ و راست نداره همه یه جناحن
میگیم گیر باتلاقیم میگن پی اصلاحن
احیانا چیزی هست که بهتون بر بخوره؟
احیانا فکر کردین شهروند بردتونه؟
مردم نون نخورن نون شما چرب بمونه؟
قربان گفتنم دلیل گیجی سرتونه؟

تانکرای نفت تو صف تو راه رفت
لاله های سرخ فرشِ دلار سبز
شهر پر از فقر سوتِ صدای مرگ
مسحور پول، روحِ رجالِ پست
بدون جناحیم دنبال رهاییم
دستای گره به هم زنجیر انسانی
بدون جناحیم دنبال رهاییم
قدرت اتحاد تقدیر خود ماییم
تانکرای نفت تو صف تو راه رفت
لاله های سرخ فرشِ دلار سبز
شهر پر از فقر سوتِ صدای مرگ
مسحور پول، روحِ رجالِ پست
تانکرای نفت تو صف تو راه رفت
لاله های سرخ فرشِ دلار سبز
شهر پر از فقر سوتِ صدای مرگ
مسحور پول، روحِ رجالِ پست

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1