ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.مقاله برگزیده: موقتی سازی قراردادهای کاری نیروی کار صنعت نفت در سالهای پس از جنگ – محمد مالجو

مالجو در این مقاله می کوشد سرگذشت موقتی سازی قراردادهای کاری نیروی کار نفتی در سالهای پس از جنگ هشت ساله را عمدتاً از دریچۀ نگاه خود صاحبان نیروی کار روایت کند.

 


 

 

موقتی سازی قراردادهای کاری نیروی کار صنعت نفت در سالهای پس از جنگ – محمد مالجو

 

‘یکی از مهمترین مؤلفه هایی که برای گسترش انباشت سرمایه در دورۀ پس از جنگ هشت ساله در دستور کار دولت های سازندگی و اصلاحات قرار گرفت عبارت بود از بازآرایی مناسبات کارگران با کارفرمایان دولتی و شبه دولتی و خصوصی. پروژۀ موقت یسازی قراردادهای کاری در این میان از اصلی ترین محورهای چنین سیاستی بود. در سالیان بلافاصله پس از جنگ فقط حدود شش درصد از صاحبان نیروی کار در ایران قراردادهای موقت داشتند. امروز، به اذعان مسئولان وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، بیش از 90 درصد از قراردادها موقتی است. سرگذشت های اجرای پروژۀ موقت یسازی قراردادهای کاری در فعالیت های گوناگون اقتصادی نظیر خودروسازی و مخابرات و آب و برق و خدمات و نفت و غیره هم وجوه اشتراک فراوانی دارند هم وجوه افتراق پرشماری. با این حال، تواریخ تجربی پروژۀ موقت یسازی هنوز تاکنون نوشته نشده است. در این مقاله می کوشم سرگذشت موقتی سازی قراردادهای کاری نیروی کار نفتی در سالهای پس از جنگ هشت ساله را عمدتاً از دریچۀ نگاه خود صاحبان نیروی کار روایت کنم. نشان خواهم داد امنیت شغلی بخش اعظمی از کارکنان صنعت نفت در سالهای پس از جنگ هشت ساله با چه نوع ضربآهنگ زمانی و از طریق چه مجموعۀ درهم تنیدهای از اقدمات گوناگون ربوده شد.

ادامه مقاله (با فرمت پی دی اف) در لینک زیر:

movaghatisazi-maljoo

 


 

دسته : مقالات برگزيده

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1