ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بیانیه شورای جهانی صلح در مورد اعتراضات اخیر در کوبا

ما خشم و انزجار خود را بر ضد برنامه‌های امپریالیستی برای ایجاد نارضایتی اجتماعی و هدایت آن علیه دولت مستقل کوبا ابراز می‌کنیم. دست‌آوردهای کوبای سوسیالیستی نمونه و منبعی الهام‌بخش برای مردم آمریکای لاتین و جهان است.

 


 

 

بیانیه شورای جهانی صلح در مورد اعتراضات اخیر در کوبا

شورای جهانی صلح (WPC) نگرانی شدید خود را از برنامه جديد امپرياليستی برای ایجاد هرج‌و‌مرج و بی‌ثباتی در کوبا ابراز می‌دارد. برنامه‌ای که به بهانۀ کمبود شدید محصولات وارداتی و سایر مايحتاج اساسی و قطعی برق، واقعیت‌هایی که تا حد زيادی ريشه در محاصره جنایتکارانۀ تقریباً ۶۰ ساله اعمال شده از سوی ایالات متحده بر كوبا دارد، خوب هماهنگ و از نظر مالی حمايت شده است. راه کوبا، به ویژه در دورۀ اخیر و در شرایط همه‌گیری جهانی، از طریق اقدامات جدید و تحریم‌ها برای خرید و واردات داروها و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آن‌ها و هم‌چنین سایر تجهیزات مهم بیمارستانی، سد می‌شود.

شورای جهانی صلح، ضمن شناسايی درد و رنج مردم کوبا، به شدت بر مخالفت خود با هرگونه اقدامات مداخله‌جويانه و براندازانه با هدف «تغییر رژیم» از طریق عناصر اجیر شده و مزدوران، همان‌طور که در سایر مناطق جهان با «انقلاب‌های رنگی» شاهد بوده ايم، تأکید می‌کند. مردم کوبا خیلی خوب می‌دانند که امپریالیست‌ها هرگز جنگ علیه کشورشان را، مستقل از تغییر روش‌ها یا ساکنان کاخ سفید، متوقف نکرده اند. این سیاست‌های جنایتکارانه و غیرانسانی از سوی متحدان امپریالیستی آن‌ها در اتحادیه اروپايی و عوامل آن‌ها در کوبا و فلوریدا پشتیبانی می‌شود، که امروز حتی به بهانۀ «بشردوستانه» خواستار مداخله علنی هستند، همان‌طور که در موارد دیگر کشورها نیز قبلاً مشاهده شده بود.

ما تلاش‌های بدخواهانۀ نیروهایی را که از راه تحریم‌های سیاسی و اقتصادی و محاصرۀ خود بانی درد و رنج‌ها هستند و سپس با رياکاری می‌خواهند به «مردم فقیر کوبا» درس «دمکراسی و حقوق بشر» بدهند، تقبیح می‌کنیم. كوبا به ویژه از زمان پیروزی انقلاب در سال ۱۹۵۹ بارها سرمشق‌ همبستگی و افتخار بوده است. اما در این آخرین دوره در طی همه‌گیری كووید -۱۹، جزیره انقلابی بار دیگر كمك‌های فداكارانه انترناسیونالیستی خود را متعهدانه، در حالی‌که خود تحت شرایط بسیار دشوار واکسن‌های داخلی را به سرعت تولید کرد، در خدمت مردم فقیر و مظلوم جهان نیز قرار کرد.

ما خشم و انزجار خود را بر ضد برنامه‌های امپریالیستی برای ایجاد نارضایتی اجتماعی و هدایت آن علیه دولت مستقل کوبا ابراز می‌کنیم. دست‌آوردهای کوبای سوسیالیستی نمونه و منبعی الهام‌بخش برای مردم آمریکای لاتین و جهان است.

 

شورای جهانی صلح همبستگی خود را با مردم قهرمان کوبا و انقلاب آن‌ها اعلام می‌دارد!

ما خواستار رفع سریع محاصره و کلیه تحریم‌ها علیه کوبا هستیم!

به تحریکات امپریالیستی پايان دهيد!

دست‌ها از کوبا کوتاه!

 

دبیرخانه شورای جهانی صلح – آتن،

۱۲ ژوئیه ۲۰۲۱

———————

برگرفته از: شورای جهانی صلح

 


 

دسته : جهان

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1