ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ویدئو: صدای خوزستان – محسن چاوشی

گرچه پرپر می‌شود
در کوه و صحرا خون ما؛
باز همچون پرچم گلگون بر این بامیم ما!
در سحرگاهان شهیدانیم
اما هر غروب
در سپاه خلق بی‌مرگانِ ایامیم ما!

 


صدای خوزستان

محسن چاوشی

گرچه پرپر می‌شود
در کوه و صحرا خون ما؛
باز همچون پرچم گلگون بر این بامیم ما!
در سحرگاهان شهیدانیم
اما هر غروب
در سپاه خلق بی‌مرگانِ ایامیم ما!

«سیاوش کسرایی»

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1