ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بگیر، ببند، بکش گور خود کنی به دست خود

این مردم از جنس آبان‌اند. بیشتر از این‌ها را هم دیده‌اند و با دستان خالی، اسلحه از دست این به‌اصطلاح وحشی‌های آموزش دیده بیرون آوردند.

 


بگیر، ببند، بکش
گور خود کنی به دست خود

قصابان‌شان را گُسیل داشتند. با همه‌ی تجهیزات: موتورسوارهای سیاه‌پوش، گازهای اشک‌آور، دوشگاه و گاز فلفل، تیر ساچمه‌ای و جنگی، باتوم و زره‌پوش و …
این همه بناست حریف مردمی شود که دیگر چیزی برای ازدست دادن ندارند الا تشنگی و خاموشی و بیکاری و فقر.

این مردم از جنس آبان‌اند. بیشتر از این‌ها را هم دیده‌اند و با دستان خالی، اسلحه از دست این به‌اصطلاح وحشی‌های آموزش دیده بیرون آوردند. آن ۱۵۰۰ تن فقط هدف گلوله نبودند، بلکه زخمی کردند و قاتلانی را به سزای اعمال‌شان رساندند.

امروز همه گردهم آمده‌اند تا شعار آب و برق و گاز مجانی اول انقلابِ ریاکاران را بازسازی کنند:
آب مجانی
برق مجانی
گاز مجانی
مرگ بر گاردِ جانی

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1