ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.دوباره یک زن پرچم‌دار مبارزه

در ویدئو صدای زنی سوسنگردی را می‌شنوید که در تاریخ ۲۷ تیرماه، در صورت گارد ویژه فریاد می‌زند.

 


 

 

دوباره یک زن پرچم‌دار مبارزه

در ویدئو صدای زنی سوسنگردی را می‌شنوید که امشب ۲۷ تیرماه، در صورت گارد ویژه فریاد می‌زند.
در فریاد این زن، زخم زنان عرب مرهم می‌یابد، آتش خودسوزی زنان لر زبانه می‌کشد، صورت اسیدی زنان اصفهان گل می‌شود، زحمت زنان بلوچ به بار می‌نشیند؛ فریاد این زن آشناست، فریادش را در اردبیل و ورزنه و عسلویه و تهران شنیده‌ایم؛ بارها و بارها، در پیشتازی همه‌ی زنان این سرزمین در این سال‌ها در لحظه لحظه‌ی مبارزه این زن را دیده‌ایم و صدایش را شنیده‌ایم.
انقلاب آینده از هم‌اکنون در فریاد این زن به گوش می‌رسد، وقتی که فریادش نیروی سرکوب را به عقب می‌راند.

 

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1