ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فیلم‌های دیگری از درگیری‌های سوسنگرد (خفاجیه)، کوت عبدالله و ایذه

سه نقطه از خوزستان، سه میدان نبرد که جان‌برکفان خیابان‌ها را تسخیر کردند و از گلوله و مسلسل هراسی ندارند.

 


 

درگیری‌های سوسنگرد (خفاجیه)، کوت عبدالله و ایذه

حداقل چهار روز است که صدها نیروی سرکوب و تجهیزات فراوان به سوسنگرد(خفاجیه) اعزام کرده‌اند، اما خوب ببینید، این مردمِ مبارز ایستاده‌اند تمام قد و هیچ هراسی به دل راه نمی‌دهند، چون برای آزادی زندگی‌شان می‌جنگند.

 

 

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1