ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران

آنچه در هفته و روزهای گذشته در خوزستان و دیگر مناطق محروم جنوبی این سرزمین زرخیز رخ داد، صدا که نه، فریاد حق‌خواهی و اعتراض به وضعیت ظالمانه‌ای است که دست‌کم سه دهه بر مردمان این مناطق روا داشته شده است.

 


 

 

بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران

صدای برحق خوزستان، سیستان و بلوچستان تشنه شنیدنی است
پاسخ مطالبه زیستی مردم، خشونت نیست

آنچه در هفته و روزهای گذشته در خوزستان و دیگر مناطق محروم جنوبی این سرزمین زرخیز رخ داد، صدا که نه، فریاد حق‌خواهی و اعتراض به وضعیت ظالمانه‌ای است که دست‌کم سه دهه بر مردمان این مناطق روا داشته شده است.

سی سال بردباری و شکیبایی بی‌حاصل و شنیدن گاه به گاه وعده‌های بی‌تحقق برای بهبود شرایط زندگی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری جوانان، بازسازی و سازندگی، اختصاص حقآبه کافی، تامین آب آشامیدنی بهداشتی، محافظت و پیشگیری در مقابل حوادث طبیعی، ممانعت از تخریب محیط زیست و جبران آسیب‌های وارد شده در این حوزه و رفع محرومیت، سرانجام به انفجار صبر در گلوگاهی انجامید که دیگر به لبه‌ بود و نبود و هست و نیست این اقوام رسیده است.

وضعیت موجود، ناشی از تبعیض و ستمی است که سالهای طولانی از سوی مرکز و مرکزنشینان بر ساکنان مناطق پیرامونی اعمال شده است. نه‌تنها آب و امکانات بهداشتی مناسب تامین نشده و منابع کافی برای بازسازی و توسعه متوازن به این مناطق اختصاص نیافته که آب و دیگر منابع طبیعی و امکانات این مناطق از ساکنانش دریغ و به شکلی بی‌رویه و غیراصولی برداشت شده و در جهاتی نه در راستای رفع محرومیت و بهبود وضعیت محرومان، به‌کار گرفته شده است.

اکنون که محرومیت و نارضایتی‌ها از آستانه تحمل گذشته و صدای اعتراض‌ها به فریاد رسیده است، پاسخ به آن‌ها نه ارسال اعانه و کمک‌های حقیرانه و بی‌حاصل و نمایشی و نه خشونت و پیگرد پلیسی و امنیتی علیه مردمان معترض، که دلجویی و جبران خسارت‌های وارد شده است. روشن است که پیگرد پلیسی و امنیتی در این امر باید متوجه مسئولان و سیاست‌گذارانی باشد که دانسته و ندانسته سبب پدید آمدن چنین شرایطی شده‌اند که طی سال‌ها مردمان معترض امروز را به ستوه آورده است. نه معترضانی که حق حتمی خود را از مسئولان طلب می‌کنند.

سیاست نادرست اختصاص منابع و امکانات طبیعی و غیرطبیعی این سرزمین به مراکز دیگر بدون در نظر گرفتن اولویت‌های این استان‌ها و بدون توجه به نظرات کارشناسان محیط‌زیست که تمام تبعات امروز را ترسیم کرده بود از سویی، و برخورد با اصحاب رسانه و به‌ویژه خبرنگاران محیط زیست از سوی دیگر که می‌توانستند با آگاهی‌رسانی و پیگیری به موقع جلوی تمام اقدامات اشتباهی را که منجر به اعتراضات گسترده امروز شده است را بگیرند، اکنون شرایطی فراهم آورده که می‌تواند مسبب پدید آمدن اعتراض و انفجارهای اجتماعی در دیگر مناطق باشد.

«انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران» با تاکید بر حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و اعتراض به اختلالات اینترنتی و محکوم کردن فشارهای حاضر بر مطبوعات و رسانه‌های جمعی جهت عدم پوشش اعتراضات مردمی و خاطرنشان کردن حق اعتراض مردم مندرج در قانون اساسی کشور، در راستای انجام وظیفه و رسالت حرفه‌ای خود مبنی بر انعکاس رخداد‌ها و آگاهی‌رسانی وضعیت موجود، خود را در کنار مردمان محروم و ستم‌دیده خوزستان، سیستان و بلوچستان و جای جای ایران می‌داند و از خواسته‌ها و مطالبات بحق مردم پشتیبانی می‌کند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1