ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فیلم: حکومت نظامی در شهرها و روستاهای خوزستان

نیروی سرکوب جمهوری اسلامی دارد از مردمِ قیام انتقام می‌گیرد

 


 

حکومت نظامی در شهرها و روستاهای خوزستان

در سکوت رسانه‌های خبری دسته دسته گردان‌های وحشی سرکوب خانه به خانه شهرها و روستاها را به دنبال مردم شورشی جستجو می‌کنند. بازداشت‌های جمعی و محاصره‌ی مناطق در جریان است. نیروی سرکوب جمهوری اسلامی دارد از مردمِ قیام انتقام می‌گیرد و رسانه‌های جریان اصلی مطلقا سکوت کرده‌اند و به دنبال سرگرمی‌های تازه‌تری می‌گردند.


 

دسته : سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1