ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.اطلاعیه پایانی و فهرست همراهان بیانیه جمعی دانشجویان کشور در حمایت و همبستگی با کارگران نفت و پتروشیمی

بیانیه با دریافت بیش از هزار امضا مورد حمایت قرار گرفت و طیف‌های گوناگونی از افراد با افکار و دیدگاه‌های مختلف همراهی و همدلی خود با این بیانیه را اعلام کردند.

 


 

 

اطلاعیه پایانی و فهرست همراهان بیانیه جمعی دانشجویان کشور در حمایت و همبستگی با کارگران نفت و پتروشیمی

بیانیه دانشجویی حاضر در شرایطی منتشر شد که وضع طبقه کارگر نگران کننده و فشار اجتماعی هر روز بخش‌های بیشتری از جامعه را درگیر می‌کرد، درنتیجه کارگران به‌ستوه آمده از این شرایط در مناطق مختلف در برابر وضع موجود به ایستادگی برخواسته بودند. شرایط دانشگاه نیز به بهانه کرونا به‌سوی خفقان و از بین رفتن فضاهای دانشجویی رفته است و با وجود تعطیلی دانشگاه، دانشجویان مورد بهره‌کشی مالی و علمی قرار می‌گیرند.

در چنین شرایطی باوجود اینکه فضا برای انتشار بیانیه بسیار تنگ و نامساعد بود و راه‌های اتصال و پیوند دانشجویی مسدود می‌نمود، این تنگناها را نه مانعی برای تلاش، بلکه ضرورتی برای حرکت دانسته و برای پاسداری از جامعه و کارگرانی که آگاهانه با وجود درک مخاطرات به مقابله با وضع موجود برخواسته تا گامی برای بهبود شرایط جامعه برداشته باشند، انتشار بیانیه را لازم دانستیم.

در میان کار بیانیه اعتراضات وسیعی از خوزستان آغاز و در بسیاری از نقاط کشور گسترش یافت، ما این اعتراضات را در پیوند با محتوای بیانیه و خطرات گوش‌زد شده ناشی از عدم عدالت اجتماعی دانسته و شنیدن چنین صداهایی را مهم و در اولویت‌تر دانستیم، از این‌رو انتشار بیانیه با وقفه‌ای همراه شد.

بیانیه با دریافت بیش از هزار امضا مورد حمایت قرار گرفت و طیف‌های گوناگونی از افراد با افکار و دیدگاه‌های مختلف همراهی و همدلی خود با این بیانیه را اعلام کردند. بخشی از این امضاها نیز از سوی کارگرانی بود که جهت حمایت متقابل اقدام کرده بودند. این حمایت‌ها برای ما ارزنده است و معنای آن را درک می‌کنیم، ولی در انتشار نهایی فهرست باتوجه به‌عنوان بیانیه تنها اسامی دانشجویان ذکر خواهد شد. همچنین بخشی از امضاها با اسامی مستعار یا ناکامل ثبت شده بود که باوجود درک زمینه‌های چنین رخدادی و آشنایی با محدودیت‌ها و فشارهایی که برای دانشجویان همواره ایجاد نگرانی می‌کند، اما از ذکر چنین اسامی خودداری خواهیم کرد. شماری از حمایت‌ها نیز با امضای دانشجویان خارج از کشور ثبت شد، ما دل‌نگرانی و شرایط آن‌ها را نیز درک می‌کنیم ولی باتوجه به عنوان بیانیه چنین نام‌هایی نیز در فهرست انتشار قرار نمی‌گیرند.

درپایان از همراهی و همدلی همه کسانی که به‌هرطریق در مسیر موجود یاری رساندند قدردانی می‌کنیم و امیدواریم جامعه‌ای عادلانه تحقق یابد.

جمعی از دانشجویان کشور

 

*متن کامل بیانیه به‌همراه فهرست امضاکنندگان در پیوست زیر می‌آید.

https://usercontent.one/wp/www.s-rahkar.org/wp-content/uploads/2021/07/etelaiye-payani.pdf

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1