ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.تظاهرات در چهاراه تئاتر شهر

امروز نه مرداد ماه – از تهران تا خوزستان اتحاد اتحاد

 


 

تظاهرات در چهاراه تئاتر شهر

امروز نه مرداد ماه
از تهران تا خوزستان اتحاد اتحاد

اعتراضات به پایتخت هم رسیده است.
مردم در همبستگی با ستمدیدگان خوزستان به خیابان ها امده اند.

 

 

به نقل 1500 تصویر

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1