ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.هفت تپه همپنان در اعتصاب و اعتراض، در خیابان های شوش + فیلم

بیستمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه، امروز دهم مردادماه ۱۴۰۰ در خیابان های شوش ادامه دارد

 


 

 

هفت تپه همپنان در اعتصاب و اعتراض، در خیابان های شوش

بیستمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه، امروز دهم مردادماه ۱۴۰۰ در خیابان های شوش ادامه دارد. کارگران پس از تجمع مقابل فرمانداری، خیابان ها و بازار شوش را از آن خود کردند. مطالبات کارگران به این شرح اعلام شده است:

🔹اخراج فوری کارفرمای خلع ید شده و محاکمه مختلسین
🔹پرداخت فوری حقوق معوقه همه همکاران
🔹تمدید فوری قراردادهای تمام همکاران منجمله همکاران دفع آفات و غیرنیشکری
🔹بازگشت به کار همکاران اخراجی
🔹مختومه کردن پرونده قضایی وکیل مان خانم فرزانه زیلابی
🔹واکسیناسیون عمومی، سریع و رایگان در مقابل کرونا

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1