ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فیلم: آغاز اعتصابات و اعتراضات در فولاد مبارکه!

کارگران ‌پیمانکاری (شرکتی) فولاد مبارکه اصفهان، روز سه‌شنبه ۱۲ مردادماه، در اعتراض به پایین بودن حقوق و مزایای دریافتی با ترک کار در مقابل ساختمان مرکزی فولاد مبارکه تجمع کردند.

 

آغاز اعتصابات و اعتراضات در فولاد مبارکه!

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1