ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.موج تازه ای از فشارهای امنیتی بر کنشگران صنفی معلمان

برای سه تن از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان آقایان تیمور باقری کودکانی (عضو هیئت مدیره)، محمودصدیقی پور (عضو هیئت مدیره) و عزیز قاسم زاده (عضو هیئت مدیره و سخنگوی) این تشکل صنفی پرونده سازی تازه ای از سوی نهادهای امنیتی و قضایی شکل گرفته است.

 


 

 

موج تازه ای از فشارهای امنیتی بر کنشگران صنفی معلمان

برای سه تن از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان آقایان تیمور باقری کودکانی (عضو هیئت مدیره)، محمودصدیقی پور (عضو هیئت مدیره) و عزیز قاسم زاده (عضو هیئت مدیره و سخنگوی) این تشکل صنفی پرونده سازی تازه ای از سوی نهادهای امنیتی و قضایی شکل گرفته است.
در این ابلاغیه که با پیامک به دست متهمین رسیده به موارداتهامی هیچ اشاره ای نشده است.

اما طبق پیامکهای رسیده برای هر سه نفر آنها با یک شماره : ۱۴۰۰۳۴۹۲۰۰۰۱۲۶۶۴۱۳5 و شماره بايگانی: ۰۰۰۰۳۴۷ پرونده ای در شعبه ۱۴ بازپرسي- ناحيه ۳ رشت تشکیل شده است.

پیش از این نیز برای رسول بُداقی عضو هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر به همراه هشت تن از فعالان صنفی،مدنی،حقوق بشری و وکلای فعال مدنی، پس ازبرگزاری تجمع حمایتی ازمردم خوزستان درجلوی وزارت کشور، پرونده ای از سوی مقامات امنیتی تشکیل شده است.
زمان احضار هیچکدام از این فعالان صنفی مشخص نیست.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1