ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.چرا برای واکسیناسیون عمومی فوری قیام نمی‌کنیم؟

امروز نه با تیر مستقیم تفنگ‌های سرکوبگران در دی و آبان و تیر، نه با باتوم‌های ضدشورش در شهریار و اهواز و اصفهان، و نه با حکم‌های سنگین قاضی‌های جلاد در دادگاه‌ها، که با بی‌توجهی عامدانه و بی‌مسئولیتی عمدی حاکمان با کرونا در حال از پا درآمدنیم.

 


 

چرا برای واکسیناسیون عمومی فوری قیام نمی‌کنیم؟

امروز نه با تیر مستقیم تفنگ‌های سرکوبگران در دی و آبان و تیر، نه با باتوم‌های ضدشورش در شهریار و اهواز و اصفهان، و نه با حکم‌های سنگین قاضی‌های جلاد در دادگاه‌ها، که با بی‌توجهی عامدانه و بی‌مسئولیتی عمدی حاکمان با کرونا در حال از پا درآمدنیم.

مردم در راهروهای بیمارستان‌ها دارند می‌میرند، مردم در صف‌های داروخانه‌ها دارند می‌میرند، کارگران در محیط پُرخطر کاری دارند می‌میرند، پرستاران در خطرناک‌ترین شرایط دارند کار می‌کنند و خامنه‌ای و شُرکا بازوهای‌شان را در بیلبوردهای شهرداری به ما نشان می‌دهند.

چرا فقط باید به هنگام بی‌برقی و بی‌آبی و بی‌دستمزدی و بی‌کاری به نقطه‌ی جوش شکل دادن یک اعتراض و قیام برسیم؟ آیا اینکه روزانه دستکم ۱۰۰۰ نفر از ما دارد به خاطر بی‌کفایتی عامدانه رژیم می‌میرد نباید ما را به نقطه‌ی جوش برساند؟ آیا اینکه به خاطر بی‌پولی در شرایط فقدان واکسن باید به سر کار برویم موجه‌ترین دلیل برای خیزش نیست؟

srahkar@

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1