ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.چطور اعتصاب را سازماندهی کنیم؟ (از هفت‌تپه بیاموزیم)

هفت‌تپه به راستی که به مهمترین عرصه‌ی تمرینی مبارزه‌ی طبقاتی کارگران ایران بدل شده است. نگاهی به مطالبات‌شان گواهی رشد آگاهی طبقاتی‌ای ست که حاصل تکرار بارها و بارهای مطالبه‌گری جمعی در کنار یکدیگر است

 


 

چطور اعتصاب را سازماندهی کنیم؟
(از هفت‌تپه بیاموزیم)

اینجا کارگران گِرد هم آمده‌اند تا تصمیمات جمعی‌شان را اعلام کنند و سازوکار حضور و غیاب برای اعتصاب را نشان دهند که با پرداخت حقوق به عده‌ای، اختلاف در صف کارگران معترض ایجاد نشود.

هفت‌تپه به راستی که به مهمترین عرصه‌ی تمرینی مبارزه‌ی طبقاتی کارگران ایران بدل شده است. نگاهی به مطالبات‌شان گواهی رشد آگاهی طبقاتی‌ای ست که حاصل تکرار بارها و بارهای مطالبه‌گری جمعی در کنار یکدیگر است:

  • تعیین تکلیف وضعیت شرکت بعد از خلع ید از بخش خصوصی؛
  • پرداخت حقوق‌های معوق شده؛
  • بازگشت به کار تمامی همکاران اخراج شده؛
  • تمدید قرار داد کارگران دفع آفات و دیگر کارگران؛
  • مختومه شدن پرونده قضایی وکیل کارگران هفت تپه، خانم فرزانه زیلابی؛
  • واکسيناسيون، سریع و رایگان همگان در مقابل کرونا.

امروز دیگر صبحت از صرفا حقوق معوقه نیست. کارگران از حق همکاران هزینه داده‌ی اخراجی‌شان دفاع می‌کنند؛ وکیل مبارز و محکم‌شان را فراموش نمی‌کنند و از همه مهمتر در کشتارگاه کرونا بر حق بدیهی‌شان برای «واکسیناسیون سریع و رایگان» ایستادگی می‌کنند.
این‌ها مسائلی است که باید عموم جامعه‌ی کارگری ما بر آن بایستد. ما باید بکوشیم یک هفت‌تپه، دو هفت‌تپه، سه هفت‌تپه، میلیون‌ها هفت‌تپه ایجاد کنیم.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1