ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.قتل عام کرونا و حاکمیت جمهوری اسلامی و فریاد ما مردم از این بیداد!

برای ما هیچ چاره ای جز اعتراض به وضع موجود و واداشتن نظام بی کفایت به پاسخگویی فوری برای تامین امکانات و تجهیزات بهداشت و درمان و همچنین واداشتن این حکومت ناکارآمد در تسلیم شدن به خواست عمومی مردم؛ وجود ندارد. و این امر جز با همبستگی اجتماعی ممکن نیست. برای برون رفت از شرایط نکبت بار کنونی باید یکی شویم!

 


 

 

قتل عام کرونا و حاکمیت جمهوری اسلامی و فریاد ما مردم از این بیداد!

قتل عام روزی هزاران نفر از مردم با بیماری هولناک کرونا و بی توجهی مفرط و عامدانه ی جمهوری اسلامی میلیون ها انسان را در ایران به عزا نشانده است.

بحران ناکارآمدی این رژیم سراپا فاسد و سودپرستی مشتی کاسبان مرگ در اقتصاد شکل یافته ‌ی کرونایی و سیستم دلالی دارو موجب صف طویل مردم نیازمند به اقلام داروهای کرونایی در جلو مراکز دارویی معتبر در سراسر ایران شده است اما دریغ از داروی مناسب و ارزان و در عوض امکان تهیه آسان داروهای گرانقیمت شده چندمیلیونی به برکت دلالانی که در حوالی نیازمندان به دارو پرسه می زنند، کاملا فراهم است!

خستگی کادر درمان در بیمارستان های سراسر ایران و شدت افسردگی ناشی از دیدن قربانیان هرروزه خواه ناخواه کیفیت درمان را تخت تاثیر قرار داده است.

بهمراه آن، فراوانی بیمار و کمبود تخت و امکاناتی چون دستگاه های اکسیژن ساز و حتی سرم های قندی و نمکی که اولیه ترین نیاز غذایی بیماران بستری است؛ حکایت از شدت فاجعه بزرگتری دارد و دریغ از کوچکترین نشانه توجه مسوولان بی کفایت بهداشت و درمان و ستاد به اصطلاح مقابله با کرونا که جز نام، هیچ نشانی از مبارزه با این همه گیری را بر خود ندارد.

واکسیناسیون این مهم ترین راه محدودسازی همه گیری نیز با فتوای غیر مسوولانه و در عین حال ظالمانه رهبری جمهوری اسلامی با سرعتی لاک پشتی به پیش می رود و پاسخگوی نیاز مردم نیست و راه های دیگر پیشگیرانه همچون قرنطینه و جلوگیری از اجتماعات به ویژه آنجا که موضوع ایدئولوژیک –مذهبی نظام مطرح است نه تنها رعایت نمی‌شود بل که حتی ساعات منع رفت و آمدهای شبانه نیز افزایش یافته است تا شاید عاملان و آمران جهل و خرافه به ذهنیت رویگردانی توده ها از مناسک خرافی – مذهبی مهار زنند!

دولت دوازدهم برکنار شده است و دولت سیزدهم نیز هنوز در کشاکش معرفی وزرای خود به مجلس همچون سلف خود دچار مشکل است و به رغم آنکه حکایت از یک دستی حکومت می‌شد؛ اما واقعیت نشان می دهد که این اتفاق نیز قرین به حصول نیست و رئیس قوه مجریه ناتوان‌تر از آنست که بنا به ضرورت عاجل؛ حتی چگونه پرداختن به موضوع همه گیری کرونا را برای جلوگیری از قتل عام کنونی درک کند و راه حل جدی و فوری برای کنترل این قتل عام را چاره کند!

ما مردم را چاره چیست؟
تنها راه پژواک فریاد اعتراض به این ناکارآمدی ها و واداشتن نظام جمهوری اسلامی به خواسته‌های عمومی برای کنترل این همه گیری است.

فریاد ما مردم که می خواهیم:

  • که هر چه زودتر موضوع واکسیناسیون به شکلی فراگیر و گسترده و رایگان با واکسن های معتبر انجام شود!
  • که امکان توزیع ماسک و محلول های ضدعفونی برای کارگران و زحمتکشان در کارخانه ها و ادارات و همچنین برای فرودستانی که نان خود را با دستفروشی در سطح شهرها، اتوبوس ها، مترو و میادین به کار مشغولند فراهم شود!
  • که شهرهایی با وضعیت فوق العاده تعطیل شوند و از مسافرت های غیرضروری به این شهرها جلوگیری به عمل آید!
  • که کلیه مراسم و مناسک، اعم از عزاداری های ماه محرم و صفر و سایر تجمعات ممنوع اعلام گردد!
  • که دولت و وزارت بهداشت و سایر متولیان امر بهداشت و درمان و مسوولان مقابله با کرونا هرچه زودتر تجهیزات و امکانات بیمارستانی را تهیه و در اختیار کادر درمان قرار دهند!
  • که دولت و وزارت بهداشت با فوریت هرچه بالاتر کلیه داروهای مورد نیاز را در احتیار مراکز درمانی و بیمارستان ها قرار دهند!

برای ما هیچ چاره ای جز اعتراض به وضع موجود و واداشتن نظام بی کفایت به پاسخگویی فوری برای تامین امکانات و تجهیزات بهداشت و درمان و همچنین واداشتن این حکومت ناکارآمد در تسلیم شدن به خواست عمومی مردم؛ وجود ندارد. و این امر جز با همبستگی اجتماعی ممکن نیست. برای برون رفت از شرایط نکبت بار کنونی باید یکی شویم!


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1