ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فایل شنیداری وبینار خوزستان در آینه‌ی اقتصاد سیاسی

سخنرانان: اردشیر مهرداد (پژوهشگر و سردبیر پیشین ایران بولتن) و کاوه احسانی (پژوهشگر و استادیار دانشگاه دی‌پال)

 


 

وبینار خوزستان در آینه‌ی اقتصاد سیاسی توسط نشریه‌ی کریتیک Critique در روز چهار‌شنبه 20 مردادماه، 11 اوت برگزار شد.

سخنرانان:
• اردشیر مهرداد (پژوهشگر و سردبیر پیشین ایران بولتن)
• کاوه احسانی (پژوهشگر و استادیار دانشگاه دی‌پال)

 

فایل شنیداری وبینار خوزستان در آینه‌ی اقتصاد سیاسی:

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1