ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فیلم: اجتماع کوچک رهایی

اولین سپیده‌دم سلطه‌ی طالبان در کابل را جمعی از زنان افغانستانی با حضور در خیابان آغاز کردند

 


 

اجتماع کوچک رهایی

sarkhatism@
اولین سپیده‌دم سلطه‌ی طالبان در کابل را جمعی از زنان افغانستانی با حضور در خیابان آغاز کردند. آنها به خیابان آمدند تا نشان دهند در برابر تعرضات طالبان نیز، مانند دیگر تعرضات گروه‌های ارتجاعی در تمام سال‌های گذشته مقاومت خواهند کرد. اجتماع آنان هرچند کوچک بود اما سرشت رهایی از همین جمع‌های کوچک، از همین خیابان‌ها آغاز می‌شود. برخلاف ارتش پوشالی که فرو پاشید و دولت دست‌نشانده که رها کرد و در رفت، این بدن‌های مهمیز‌خورده و حذف‌شده‌ی زنان افغانستانی است که مقاومت می‌کند و زیر بار ستم نمی‌رود.

 

 


 

دسته : بین المللی

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1