ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.عقب‌نشینی شرکت پالایشگاه نفت لاوان در برابر کارگران اعتصابی

مدیرعامل شرکت پالایشگاه نفت لاوان وعده داده است که شرایط استخدامی ۵۴۰ کارگر این شرکت را از قرارداد موقت به قرارداد با مدت معین تغییر خواهند داد.

 


 

 

عقب‌نشینی شرکت پالایشگاه نفت لاوان در برابر کارگران اعتصابی

در پی عقب‌نشینی‌های متعدد شرکت‌های پیمانکاری در بسیاری از مناطقی که به اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای نفت پیوسته بودند این‌بار مدیرعامل شرکت پالایشگاه نفت لاوان وعده داده است که شرایط استخدامی ۵۴۰ کارگر این شرکت را از قرارداد موقت به قرارداد با مدت معین تغییر خواهند داد.

تاکنون بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری با پذیرفتن برخی مطالبات کارگران اعتصابی مانند افزایش دوبرابری مزد، بیست روز کار و ده روز مرخصی و برخی بهبودها در اقامتگاه‌های کارگری در برابر اعتصاب سراسری عقب نشسته بودند.
کارگران نفت نشان دادند در پرتو اتحاد و همبستگی و مقاومت می‌توانند صاحبان سرمایه را عقب برانند و در جهت بهبود شرایط کارگران حرکت کنند.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1