ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.کارگران اخراجی حراست در صف اعتراض

این همکاران دو روز است که بدون دستمزد و داوطلبانه به کار برګشتند و خواهان تغییر وضعیت و استخدام شان هستند.

 


 

 

کارگران اخراجی حراست در صف اعتراض

عکس بالا از همکاران حراستی و اخراجی هستند که در اعتصاب و اجتماع جلوی فرمانداری همراهی کردند و حضور داشتند. عکس پايین در دفتر مدیریت و صابریان است که رفتند اعتراض کنند و حرفهایشان را زدند. این همکاران دو روز است که بدون دستمزد و داوطلبانه به کار برګشتند و خواهان تغییر وضعیت و استخدام شان هستند.

پیام همکار

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1