ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.حداقل دستمزد: تورم یا خط فقر؟!

آنچه همواره بر سر ما کلاه می‌گذارند عدم تعیین دستمزد بر مبنای «سبد خرید خانوار» است.

 


 

حداقل دستمزد: تورم یا خط فقر؟!

داده های تازه منتشر شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد که در دهه 90، حداقل دستمزد کارگران همواره کمتر از خط فقر تعیین شده است. بر این اساس، نسبت حداقل دستمزد به خط فقر در بهترین حالت در سال 95 به 0.83 رسیده و از آن سال به بعد با شیبی تند به 0.69 در سال 99 سقوط کرده است.

این است افسانه‌ی تعیین دستمزد مبتنی بر تورم.
آنچه همواره بر سر ما کلاه می‌گذارند عدم تعیین دستمزد بر مبنای «سبد خرید خانوار» است.
آنچه امروز نه «خط فقر» که باید آن را «خط مرگ» بنامیم.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1