ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.تورم در آستانه‌ی رکوردشکنی

دامنه تغييرات نرخ تورم سالانه در مرداد ماه ١٤٠٠ براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از ٤٤,٦ درصد براي دهك ششم تا ٥٠،٠ درصد براي دهك دهم است.

 


 

تورم در آستانه‌ی رکوردشکنی

تازه‌ترين گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد كه تورم سالانه مرداد سال جاري با افزايش يك واحد درصدي به 45.2 درصد رسيد؛ در چند ماه اخير فاصله تورم سالانه از قله تورمي سال 73 يعني 49.5 درصد كم و كمتر شده و به نظر مي‌رسد با وضعيتي كه قيمت برنج، محصولات لبني و… در پيش گرفته‌اند، تورم براي ماه‌هاي آتي بيشتر نيز شود.

وضعيت از آنجايي نگران‌كننده‌تر مي‌شود كه دولت در سال جاري حدود 350 هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد و شرايط فروش نفت نيز تسهيل نشده است، از اين‌رو انتظار مي‌رود ورود ارز به كشور نيز همچنان طبق روال گذشته و با مشكلاتي همراه باشد.

با مقايسه اعداد و ارقام منتشره توسط مركز آمار مي‌توان به اين نكته پي برد كه خانوارهاي روستايي همچنان بار تورمي بيشتري را تحمل مي‌كنند. يك روز پيش از انتشار گزارش مركز آمار، معاونت اقتصادي اتاق بازرگاني تهران نيز در گزارشي به محروميت و فقر پرداخت كه استان‌هاي سيستان و بلوچستان، خراسان شمالي و هرمزگان بيشترين نرخ محروميت را با اعداد 64، 46 و 44 درصد داشته‌اند.

دامنه تغييرات نرخ تورم سالانه در مرداد ماه ١٤٠٠ براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از ٤٤,٦ درصد براي دهك ششم تا ٥٠،٠ درصد براي دهك دهم است.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1