ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.مقاله رسیده: از افغانستان چه خبر!! – بهروز سورن

بحران انسانی در کابل و مرزهای خروجی کشور افغانستان همچنان موجود و تشدید میشود. وظیفه همه ماست که برای رهایی جامعه آگاه و مترقی, مبارزان و زنان مبارز و حقوق کودکان کوشش ورزیم. در همین رابطه سایت گزارشگران فراخوانی داد که لینک آنرا در زیر می بینید و به دو زبان انگلیسی و فرانسه نیز ترجمه شده است.

 


 

 

از افغانستان چه خبر!!

بهروز سورن

 

اشرف غنی همراه با یک هلیکوپتر پول به امارات رفته است و گویا در عمان بسر میبرد. اینکه او امروز در کجاست مهم نیست. مهم این است که او فرار خود را تکذیب کرده و تنها مصلحت را در آن دانسته است که در کشورش حمام خون براه نیافتد. اما همانطور که می بینیم امروز موجی از انفجارهای انتهاری جان دهها شهروند افغانستانی و آمریکایی را گرفته است. میگویند این حملات در نزدیکی فرودگاه کابل اتفاق افتاده است. بعدها داعش مسئولیت این حملات را پذیرفته است. با اینکه اوضاع فرودگاه کابل و حواشی آن هر لحظه وخیم تر میشود و وحشت عمومی در پی این حملات انتهاری را میتوان بوضوح از طریق گزارشات و ویدئو ها مشاهده کرد, همزمان تعدادی از کشورهای اروپایی همانند کشور آلمان, هلند و برخی دیگر عملیات انتقال شهروندان هراسان در فرودگاه را متوقف کرده اند.

هر چه زمان میگذرد دیو مرتجع برخاسته و مترصد جنایت بیشتر استحکام مییابد و اینهمه دغدغه جمعیتی است در فرودگاه کابل و حاشیه هایش که دیده میشوند و با علم به روند تحکم طالبانی خواستار خروج خود و خانواده هایشان از این کشور میباشند. تنها کابل مرکز اتفاقات اینچنینی نیست تصاویر دیگری نیز از مرزهای زمینی خروجی به ایران و ترکمنستان نیز شاهد تجمع و تلاش برای خروج بسیاری از شهروندان افغانستان است.ارتجاع برآمده طالبانی در این کشور اما بخوبی میداند که فاز تثبیت حکومتش بپایان نرسیده است.

از سویی با تبلیغات سیاسی تلاش میکند چهره ای مدرن تر از شریعت اسلامی به دول خارجی و به مردم مترقی دنیا نشان دهد و سلاح اقتصادی تحریم را از خود دور نگهدارد و از سوی دیگر اسلحه و شلاق و درفش را در دستهای خود برای سرکوب مخالفان داخلی نگاه داشته است. با عبداله عبداله و کرزای پای گفتگو می نشیند و تدارک گفتگوها با آمریکا را پس از انفجارهای امروز در برنامه دارد. این همان سیاستی است که دولت جو بایدن پس از کشته و زخمی شدن دهها نفر از نیروهایش در این انفجارها در پیش دارد.

از سویی میخواهد تلافی کند و چهره تنومند نظامی خود را نشان بدهدد و از سوی دیگر شق گفتگو و مذاکره با طالبان برای رهایی بیش از هزار وابسته آمریکایی دیگر که آنجا گرفتار آمده اند, را باز بگذارد. تردیدی نیست. قدر مسلم اینست که قلدری نمیتواند در شرایط کنونی این منطقه بکار مفید آید هم از اینرو انتظار میرود راه حل این بحران خطرناک و فاجعه آمیز در مذاکره خواهد بود.پر واضح است که سیاستهای آمریکا و دول امپریالیستی نه بر اساس حقوق انسانها که بر منافع کشورهای مطبوعشان پایه گذاری شده و میشود.

شکی نیست که بزرگترین محور گفتگوها خروج اتباع نظامی و غیر نظامی آنها خواهد بود و لابد سکوت در برابر جنایات گسترده طالبان و شریعت شان علیه زنان, مخالفان سیاسی, فعالین مدنی, هنرمندان و نویسندگان و کودکان. همانها که بر اساس اطلاعات از رسانه ها و فضای مجازی پنهان شده اند و ارتجاع برخاسته آنها را دشمن درجه یک شریعت خود میداند. از آنجایی که طالبان هر گونه تمدن, هنر و رشد و مدرنیته را تضعیف قوانین خود بر اساس سنت و مذهب میداند پس از تثبیت خود قطعا به این طیف گسترده و جوان هجوم وحشیانه خواهد برد و ابعاد گسترده ای از سیمای وحشی خود را بمعرض تماشای جهانیان خواهد گذاشت.

از سوی دیگر امارات اسلامی افغانستان سرزمینی خدادادی!! برای داعش خواهد شد. سرزمینی که آنان پس از سالها کشتار و جنایت نتوانستند در سوریه و روژآوا و عراق برقرار کنند و رویای سرزمینی داعشی را نقش برآب یافتند. سرزمینی که در پس گرفتنش کردهای مبارز و بویژه زنان کرد در آن نقشی بسزا داشتند.

بحران انسانی در کابل و مرزهای خروجی کشور افغانستان همچنان موجود و تشدید میشود.

وظیفه همه ماست که برای رهایی جامعه آگاه و مترقی, مبارزان و زنان مبارز و حقوق کودکان کوشش ورزیم.

در همین رابطه سایت گزارشگران فراخوانی داد که لینک آنرا در زیر می بینید و به دو زبان انگلیسی و فرانسه نیز ترجمه شده است.

بهروز سورن 26.8.2021
sooren001@yahoo.de

 

فراخوان گزارشگران: جان هزاران شهروند افغانستان در خطر است! تنهایشان نگذاریم! – همراه با ترجمه بزبانهای انگلیسی و فرانسه برای ارسال

 


 

دسته : بین المللی, مقالات رسیده

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1