ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.صدای انقلاب خاموش شد! (در رثای تئودوراکیس، آهنگ‌ساز انقلابی یونان) + موسیقی متن فیلم حکومت نظامی

میکیس تئودوراکیس درگذشت. برای ما تئودوراکیس یعنی «زوربای یونانی»، «حکومت نظامی» و «زد». واهایی که هر بار گوش کردن‌شان قانع‌مان می‌کند باید ادامه داد، جنگید و در این میانه برای دردها و مرگ‌ها اشک ریخت اما از پا ننشست.

 


 

 

 

صدای انقلاب خاموش شد!

(در رثای تئودوراکیس، آهنگ‌ساز انقلابی یونان)

میکیس تئودوراکیس درگذشت. برای ما تئودوراکیس یعنی «زوربای یونانی»، «حکومت نظامی» و «زد». او با موسیقی‌هایش در کنار فعالیت سیاسی انقلابی‌ای که داشت بی‌تردید شایسته‌ی عنوان «صدای انقلاب» است.
نواهایی که هر بار گوش کردن‌شان قانع‌مان می‌کند باید ادامه داد، جنگید و در این میانه برای دردها و مرگ‌ها اشک ریخت اما از پا ننشست.

در «ارتش آزادی‌بخش یونان» با بریتانیایی‌ها جنگید. در جریان جنگ داخلی یونان دستگیر و شکنجه و تبعید شد و دو بار «زنده‌بگور»ش کردند.

سال ۱۹۶۷ که دیکتاتوری نظامی بر یونان چیره گشت، مخفی شد و «جبهه‌ی میهن» را تشکیل داد و از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۴ زندانی گشت. موزیک‌هایش ممنوع شدند اما با این حال هیچ گوشی نبود که از نواهای او در امان بماند و میل به انقلاب در او زبانه نکشد.

بعدها نماینده مجلس و وزیر شد اما همواره با موزیک‌هایش در خاطره‌ها چون افسانه‌ای باقی ماند.

 

sarkhatism@

———————

موسیقی متن فیلم حکومت نظامی

 


 

دسته : جهان

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1