ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بی‌خبری از وضعیت توماج صالحی + ترانه سوراخ موش

در حالی که بسیاری از رسانه‌ها از بازداشت توماج صالحی، خواننده‌ی رپ معترض خبر داده‌اند نه هیچ نهادی بازداشت او را به عهده گرفته، نه هیچ مقام مسئولی در این زمینه اظهار نظر کرده و نه اطلاعی از وضعیت این خواننده‌ی جوان رپ در دست است.

 


 

بی‌خبری از وضعیت توماج صالحی

در حالی که بسیاری از رسانه‌ها از بازداشت توماج صالحی، خواننده‌ی رپ معترض خبر داده‌اند نه هیچ نهادی بازداشت او را به عهده گرفته، نه هیچ مقام مسئولی در این زمینه اظهار نظر کرده و نه اطلاعی از وضعیت این خواننده‌ی جوان رپ در دست است.
توماج صالحی به تازگی با اجرای چند کار اعتراضی جنجالی مورد توجه عمومی قرار گرفته بود. از جمله در یکی از آخرین کارهایش در اعتراض به ستم طبقاتی و حکمرانی سرمایه سروده بود «بله بله قربان، زندگی نرماله/ یه سال کار گارگر یه شب شام کفاره» و در اثر دیگری به ماله‌کش‌های گوناگون جمهوری اسلامی وعده داده بود که به زودی باید «سوراخ موش» بخرند.

توماج صالحی در آخرین توئیت‌هایش از بازداشت برخی هنرمندان رپ معترض خبر داده و احتمال می‌داد خودش نیز به زودی بازداشت شود.

 

سوراخ موش کار جدید از توماج صالحی منتظر ناجی نباش/خبری تو راه نیست

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1