ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.سپیده قلیان بازداشت شد

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری: «سپیده قلیان با مراجعه تعداد زیادی از مامورین در اهواز بازداشت شد. چند روز پیش مرخصی تمام شده بود و ابلاغیه آمد که خود را به زندان معرفی کند. امروز برای خداحافظی از خانواده به منزل خواهرش در اهواز رفته بود.»


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1