ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فوری: حضور نیروهای امنیتی در پمپ‌بنزین‌ها + فیلم

مشاهدات و خبرهای مردمی گواهی می‌دهد که یا نیروهای امنیتی در جایگاه‌های سوخت مستقر شدند یا به سوی آن‌ها در حال حرکت‌اند.

 

فوری: حضور نیروهای امنیتی در پمپ‌بنزین‌ها

مشاهدات و خبرهای مردمی گواهی می‌دهد که یا نیروهای امنیتی در جایگاه‌های سوخت مستقر شدند یا به سوی آن‌ها در حال حرکت‌اند.
همچنین خبر می‌رسد که در برخی پمپ‌بنزین‌ها مردم در حال بوق زدن هستند.

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1