ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.یاد ماندگار: «رهایی بشر» اثری از رفیق فریبرز رئیس‌دانا

امروز کتابی به قلم رفیق بزرگ زنده‌یاد فریبرز رئيس‌دانا منتشر شد که به نحوی مانیفست و چکیده‌ی تفکر متأخر او در باب سرمایه‌داری و آینده‌ی سوسیالیستی است. همچنان که خود نوشته است: «من کار خود را کردم در شرایطی که به آن فقط اشاره کردم بیش از این از دستم نمی‌آمد. تمامش کردم، پیش از آنکه تمام شود، پیش از آنکه تمام شوم.»

 


 

یاد ماندگار:
«رهایی بشر» اثری از رفیق فریبرز رئیس‌دانا

امروز کتابی به قلم رفیق بزرگ زنده‌یاد فریبرز رئيس‌دانا منتشر شد که به نحوی مانیفست و چکیده‌ی تفکر متأخر او در باب سرمایه‌داری و آینده‌ی سوسیالیستی است.

همچنان که خود نوشته است:
«من کار خود را کردم در شرایطی که به آن فقط اشاره کردم بیش از این از دستم نمی‌آمد. تمامش کردم، پیش از آنکه تمام شود، پیش از آنکه تمام شوم.»

او خود در معرفی کتاب نوشته است:
«تلاش من پاسخ دادن به سردرگمی‌ها و کج‌راهی‌هایی بود که دامن بخشی از تحصیل‌کردگان را گرفته بود اما به جز آن مایل بودم این کتاب وسیله‌ای باشد که مستقیما، اما بیشتر با میانجی‌ها، در خدمت آگاهی بیشتر طبقه کارگر و به ویژه آن بخش از این طبقه که زمینه‌های سیاسی و فرهنگی لازم را دارند قرار بگیرد و محتوا و استدلال آن در میان این مردم پخش و نقد شود اما منجر به درک رادیکال از عدالت، آزادی و نقش دولت گردد. آرزویی که خیلی خیالی نیست.»

 

 


 

 

دسته : اجتماعي, فرهنگی

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1