ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ضرب و شتم پاکبان شهرداری خرمشهر توسط یکی از اعضای شورای شهر + فیلم

عضو شورای شهر به این دلیل که من جلوی درب خانه اش را تمیز نکردم مرا مورد ضرب و جرح قرار داد.

 


 

ضرب و شتم پاکبان شهرداری خرمشهر توسط یکی از اعضای شورای شهر

سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰

ایاد کیانی پاکبان شهرداری که به علت عدم پرداخت حقوقشان توسط شهرداری اعتصاب کرده بود ظهر امروز با یکی از اعضای شورای شهر درگیر شد، عضو شورای شهر به این دلیل که من جلوی درب خانه اش را تمیز نکردم مرا مورد ضرب و جرح قرار داد.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1