ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.هک و انقلاب

اتفاقات اخیر پیرامون حمله‌ی سایبری به جایگاه‌های بنزین از اهمیت بسیار مهمی برخوردار است. دلیل این امر را نخست باید در آنچه این حمله برای‌مان آشکار کرد بجوییم و سپس آشکار کنیم که آنچه هویدا شده در بستر پراتیک اجتماعی به چه معناست.

 


 

 

هک و انقلاب

اتفاقات اخیر پیرامون حمله‌ی سایبری به جایگاه‌های بنزین از اهمیت بسیار مهمی برخوردار است. دلیل این امر را نخست باید در آنچه این حمله برای‌مان آشکار کرد بجوییم و سپس آشکار کنیم که آنچه هویدا شده در بستر پراتیک اجتماعی به چه معناست.

نخستین چیزی که در حمله‌ی اخیر هویدا می‌شود ضعف سیستم‌های امنیتی و سایبری جمهوری اسلامی است. حمله‌ی اخیر به یکی از شریان‌های اصلی کشور خبر از ضعف ساختاری شدید در این حوزه را می‌دهد. علاوه بر این مورد پیش‌تر حمله‌ی سایبری به زندان اوین را می‌توان یکی دیگر از نشانه‌های این ضعف برشمارد. به بیانی دیگر سیستم سایبری و امنیتی جمهوری اسلامی در حال حاضر در وضعیتی متزلزل قرار دارد.

اما این نقطه‌ی ضعف را باید به چه شکل تحلیل کرد. در قدم نخست باید متوجه‌ی اهمیت این نقطه در جدال‌های آتی و سرنوشت‌ساز جمهوری اسلامی شد. هویدا شدن این نقطه ضعف در حقیقت به معنای گشوده شدن زمینی جدید برای مبارزات آتی است. این موضوع از دو جهت سرنوشت‌ساز است. حملات سایبری اخیر اگر از سوی کشور‌های غربی رخ داده باشند میتوانند موجب رشد این دیدگاه شوند که کشورهای دیگر با این حملات و این شکل فعالیت‌ها می‌توانند منجی کشور باشند. چنین نگاهی علاوه بر انفعالی که در پی خواهد داشت به معنای واگذاری زمینی جدید به کشورهای اخیر است.

این ساحت جدید نقشی به شدت پررنگ در سرنوشت جمهوری اسلامی بازی می‌کند. باید دانست که منجی دانستن کشورهای غربی آن هم به میانجی چنین حملاتی به معنای از دست دادن یکی دیگر از میدان‌هایی است که می‌تواند در مبارزه‌ی اجتماعی مردم نقش حیاتی داشته باشد.

باید حضور افرادی نظیر آسانژ، منینگ و اسنودن را عرصه‌ی مبارزه‌ی سایبری نشانه‌ای از حوزه‌ی جدید مبارزات قلمداد کرد. این ابزاری‌ست که می‌تواند در جریان کنش اعتراضی نقشی موثر داشته باشد. حضور نیروهایی بدین شکل آن هم اگر از درون جنبش مردمی باشند، می‌تواند سرنوشت جدال‌ها را تغییر دهد.

srahkar@

 


 

دسته : سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1