ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.اعتصاب کارگران شرکت ایران‌خودرو خراسان

امروز چهارشنبه ۱۹ آبان‌ماه کارگران شرکت ایران‌خودرو خراسان در اعتراض به سطح نازل حقوق و دستمزدها دست به اعتصاب زدند و در داخل کارخانه تجمع کردند

 


 

 

اعتصاب کارگران شرکت ایران‌خودرو خراسان

اخبار روز:

بنابر گزارش‌های رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز چهارشنبه ۱۹ آبان‌ماه کارگران شرکت ایران‌خودرو خراسان در اعتراض به سطح نازل حقوق و دستمزدها دست به اعتصاب زدند و در داخل کارخانه تجمع کردند. بنا بر این گزارش‌، با پیوستن کارگران شیفت بعدازظهر کارخانه به اعتصاب، کارگران شیفت صبح محل شرکت را ترک کردند و اعتصاب توسط کارگران شیفت جدید ادامه دارد تا دیگر همکاران شیفت شب به اعتصاب ملحق شوند.

به دلیل مسافت حدوداً ۷۰ کیلومتری شرکت به شهرستان‌های مشهد و نیشابور، کارگران شیفت صبح به ناچار باید از سرویس‌های حمل و نقل مستقر در شرکت استفاده می‌کردند و به شهرستان‌های محل سکونت خود برمی‌گشتند.

اعتصاب کارگران ایران‌خودرو خراسان توسط همکاران شیفت بعدازظهر همچنان ادامه دارد و کارگران خواهان تحقق خواسته‌های خودشان هستند.
شرکت ایران‌خودرو خراسان تعداد ۴۰۰۰ نفر کارگر دارد. کارگران اعتصابی نسبت به اِعمال اضافه‌کاری اجباری و سطح پایین حقوق‌ها اعتراض دارند و خواهان حذف اِعمال اضافه کاری اجباری و افزایش حقوق و مزایا هستند.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1