ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.کشاورزان اصفهانی میدان اعتراض را ترک نمی‌کنند

صبح امروز، پنج شنبه 27 آبان، گروهی از کشاورزان اصفهانی در راستای اعتراض خود به حق آبه در بستر زاینده‌رود تجمع کردند. کشاورزان خواهان برخورد مسئولان با مافیای آب و احیای حق آبه کشاورزان استان‌اند.


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1