ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.گفتگو با دکتر ناصر زرافشان در باره ی قتل های زنجیره ای در کلاب هاوس

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ – ۹ شب به وقت ایران

 


 

دعوت به جلسه گفتگو با دکتر  ناصر زرافشان 

در مورد: قتلهای سیاسی زنجیره ای 

در کلاب مکث 

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ – ۹ شب به وقت ایران

لینک ورود:
گفتگو با دکتر ناصر زرافشان در مورد قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای – کافه مکث

 


 

دسته : سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1