ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.دانشجویان زندانی در آستانه روز دانشجو

دانشجویان آزادی‌خواه در تاریخ معاصر ایران همواره تلاش کرده‌اند کنار مردم تحت ستم، علیه استبداد، استثمار و وابستگی بایستند.

 


 

دانشجویان زندانی در آستانه روز دانشجو

  • علی یونسی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، تحت بازداشت موقت در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات از فروردین ۹۹
  • امیرحسین مرادی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، تحت بازداشت موقت در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات از فروردین ۹۹
  • فرزاد سامانی، دانشجوی دانشگاه خوارزمی، تحت بازداشت موقت در زندان ارومیه از دی ماه ۹۹
  • محمد شریفی مقدم دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، زندانی از اسفند ۹۶، زندان تهران بزرگ
  • کسری نوری، دانشجوی دانشگاه تهران، زندانی از اسفند ۹۶، زندان عادل آباد شیراز
  • حامد قره‌اوغلانی، دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی، زندانی از تیر ۹۹، در زندان ارومیه

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1