ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.جان ما است او، بشکند دستی که او را می زند

در روز جهانی حقوق بشر، گوهر عشقی مورد سوقصد قرار گرفت

 


 

بغضِ بی اشک،
فریادیست در نهان
باید رهایش کرد
سکوت خیانتیست به گلو
دیگر باید داد بکشم من
فریاد شوم

همه دردهایم را آشکار کنم
دردی از جنس خواهرم
لگد مال شده است زیر غیرت
دردی به رنگ سفید
همچو مرفین در رگهای برادرم
به سفیدی موهای مادرم….

عاقبت می کند سر، باز
می شود فریاد
از گلوی خسته ام
پینه های دستهای پدر…

«سامان رحمانی»

برگرفته از : هنر اعتراضی

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1