ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.دو رویداد در شیراز و پیام راست‌قامتان تسلیم‌ناپذیر

رویداد نخست: هجوم باندی 15 نفره نیروی سرکوب رژیم برای دستگیری لیلا حسین‌زاده
رویداد دوم: تظاهرات عظیم و شکوهمند آموزگاران مبارز و مبارزه، برای اعتراض به سیاست‌های انسان‌ستیزانه رژِیم و فریاد زدنِ خواست‌های برحق و انکارناپذیر خود.

 


 

دو رویداد در شیراز و پیام راست‌قامتان تسلیم‌ناپذیر

رویداد نخست: 16 آذر، روز دانشجو. هجوم باندی 15 نفره از تبهکاران بی نام، اما با نشان ننگ‌آور نیروی سرکوب رژیم برای دستگیری لیلا حسین‌زاده دانشجوی مبارز و یکی از نمایندگان و سخنگویان برجسته‌ی جنبش دانشجویی. رویدادی شوم که با توجه به بیماری سخت و مزمن او و بی‌خبری از وضعیتش پس از این آدم‌ربایی بزدلانه، موجب نگرانی بسیار و نفرت و خشمی باز هم فزاینده‌تر نسبت به بانیان و مزدوران این رژِیم مرگ‌آیینِ زندان و شکنجه و اعدام است.

رویداد دوم: 22 آذر. تظاهرات عظیم و شکوهمند آموزگاران مبارز و مبارزه، برای اعتراض به سیاست‌های انسان‌ستیزانه رژِیم و فریاد زدنِ خواست‌های برحق و انکارناپذیر خود.

حلقه و رشته‌ی پیوند این دو رویداد، هر چند یکی -همچون به بند کشیدن هیرداد پیربداقی یا رسول بداقی و بسیارانی دیگر- دردناک، و دیگری شادی برانگیزست، غرورآمیز بودن آن‌ها به مثابه‌ نشانه‌های قدرتی است که لرزه‌ی پنهان زانوان حاکمان را، پسِ پشت «قدرقدرتی» درنده‌خویانه‌شان، آشکار می‌کند. قدرت آواهایی خاموش ناشدنی از حنجره‌ی زنان و مردانی راست‌قامت که پس از چهار دهه زور و ستم و شلاق و زندان و شکنجه و اعدام، چهار دهه سایه‌ی شوم مرگ بر زندگی مردمان و نسل‌ها، در برابر حاکمان و ظالمان سر تسلیم فرود نمی‌‌آورند.

 


 

 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1