ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.مقاله برگزیده: نگاهی به اعتراضات اخیر معلمان – پیام شکیبا

بنظر می آید تجمعات اخیر معلمان در نود و هفت شهر با پراکندگی تمامی استانها و تحصن دو روز قبل از آن در مدارس و تعطیلی کلاسهای درس در بیش از یکصد و سی و یکصد و نوزده شهر نشاندهنده رشد کمی و کیفی مبارزات برابری خواهانه معلمان است. مبارزاتی که در شکل نوین آن از اوایل دهه هشتاد و دولت موسوم به اصلاحات کلید خورد و تاکنون با فراز و نشیب های فراوان روبرو بوده است.

 


 

 

نگاهی به اعتراضات اخیر معلمان

پیام شکیبا
December 14, 2021

بنظر می آید تجمعات اخیر معلمان در نود و هفت شهر با پراکندگی تمامی استانها و تحصن دو روز قبل از آن در مدارس و تعطیلی کلاسهای درس در بیش از یکصد و سی و یکصد و نوزده شهر نشاندهنده رشد کمی و کیفی مبارزات برابری خواهانه معلمان است. مبارزاتی که در شکل نوین آن از اوایل دهه هشتاد و دولت موسوم به اصلاحات کلید خورد و تاکنون با فراز و نشیب های فراوان روبرو بوده است. بنابر نظر اکثر فعالان، ناظران و خود معلمان تجمع دیروز معلمان نقطه عطف جدیدی در فعالیت های برابری خواهانه و حق طلبانه این قشر از جامعه بوده است. تجمع بیش از ده هزار نفری معلمان در شیراز و همچنین اعتراضات گسترده معلمان در تهران در مقابل مجلس و همچنین تجمع معلمان در قم علاوه بر سایر تجمعات معلمان در اقصی نقاط کشور نشاندهنده عزم جدی معلمان در عینینت بخشیدن به مطالبات و خواسته های بحق خود میباشد.

اجرای کامل طرح رتبه بندی معلمان شاغل و اجرای طرح همسان سازی شاغلین و بازنشستگان، آزادی معلمان زندانی و دربند، آموزش رایگان و کیفی برای دانش آموزان، برسمیت شناختن حق تشکل یابی، اعتصاب و تجمع و ایجاد امنیت شغلی از بدیهی ترین و ابتدایی ترین خواسته ها و مطالبات معلمان می باشد. بی گمان تجمعات و اعتراضات قبلی معلمان بهمراه ایجاد نهادها، کانونها، شوراها و تشکل های معلمان علیرغم برخوردهای امنیتی و قهری از جانب حکومت با آنها از یکطرف و مقاومت معلمان در برابر این یورشها، در ایجاد چنین دستاوردهایی تاثیر شایانی داشته است. مقاومت معلمان در برابر یورش نیروهای سرکوبگر در برخی شهرها حائز اهمیت فراوان است. سر دادن شعارهای معلم بپاخیز برای رفع تبعیض، معلم زندانی آزاد باید گردد، آموزش رایگان حق همه دانش آموزان، معلم قیام کن از حق خود دفاع کن، معلم بیدار است از تبعیض بیزار است، دولت خیانت می کند مجلس حمایت می کند، معلم آزاده چاره ما فریاده، معلم داد بزن حقتو فریاد بزن در کنار مطالبه معیشتی معلمان در اجرای کامل طرح رتبه بندی و همسان سازی نشاندهنده بلوغ و فرا رفتن این جنبش از خواسته های صرفا معیشتی می باشد. پیوند دانش آموزان با معلمین خود و آموختن درس مطالبه گری، مقاومت، نپذیرفتن ظلم و تبعیض و آزادگی از دیگر نقاط برجسته اعتراضات اخیر معلمان کشورمان بوده است. بنظر می آید علاوه بر عوامل ذکر شده در سازماندهی و مقاومت معلمان برای احقاق مطالبات خود، الگوپذیری از قیام های دیماه نود و شش، مرداد نود و هفت، آبان و دی نود و هشت و تحریم گسترده و بی نظیر و فعال مردم مطالبه گر در انتخابات اخیر و اعتصابات و اعتراضات روزانه کارگران و زحمتکشان، قیامهای خوزستان و اصفهان در خیابانی کردن عرصه سیاست و مقاومت در برابر ستم نقش غیر قابل کتمانی را ایفا می کند. آنهایی که در تحلیل های خود عوامل مذکور را دخالت نمی دهند و تنها از سیاست، لابی گری با جناح های قدرت و دنباله روی از تاجزاده ها و عمامه زاده ها را می فهمند و دهه ها در برابر سرکوب تمامی خواسته های بحق اقشار مختلف مردم بوسیله بزرگانشان سکوت پیشه کرده اند و از مشارکت سیاسی تنها حضور در پای صندوق رای و انتخاب بین بد و بدتر را فهم می کنند و هرگز کوچکترین مبارزه و کنش جمعی را برنتابیدند و مُبلغ ارزش های لیبرالی، بورژوایی، فردگرایانه، غیر طبقاتی و نجنگ بوده اند، آنهایی که رسانه را بجای آنکه ابزاری در خدمت مبارزه جمعی و اصلی بکار گیرند تمام کنش و فعالیتشان در همین رسانه های زرد و وابسته خلاصه می شود گویا تو گویی سلبریتی شدن عین مبارزه است باید هم نفهمند مبارزه و کنش جمعی چیست و چگونه شکل می گیرد! باید هم که نفهمد توده ها بدور از هیاهو چگونه مبارزه می کنند و یک چنین هماهنگی چگونه شکل گرفته است! شاید کسی را که در خواب مجازی فرو رفته است بتوان بیدار کرد ولی کسی که خود را عامدا برای خوشایند ارباب قدرت بخواب زده است هرگز نمی توان بیدار نمود. بنظر می آيد مردم تحت ستم ایران فارغ از خوشامد یا ناخوشایندی نخبگان وابسته به حکومت در پیمانی نانوشته راه خود را انتخاب کرده اند و تمامی قیام ها و خیزشهای اخیر مبین آن می باشد و از آن گریزی نیست.

در پایان بعنوان جمعبندی می توان ویژگی های خیزش اخیر معلمان را بشرح ذیل برشمرد:
یک: تجمع معلمین در بیست و دوم آذر بعد از دو روز اعتصاب سراسری در نود و هفت شهر به گستره تمامی ایران بوقوع پیوست که رخدادی بیسابقه بود.
دو: بصورت عام در اکثر شهرها نسبت به تجمعات دور قبل کمیت و کیفیت حضور معلمین افزایش و بهبود یافته بود.
سه: تعداد قابل توجهی شهرهای جدید نسبت به دور قبلی به این تجمعات اضافه شده بود.
چهار: تجمع بزرگ معلمان بعد از دو روز اعتصاب و در روز کاری برگزار شد که بیانگر این است که معلمین مصمم به گرفتن حق خود هستند.
پنج: جمعیت برخی از شهرها منجمله شیراز، قم و تهران و… بسیار قابل توجه بوده بصورتی که در شیراز بیش از ده هزار نفر شرکت داشته اند.
شش: شعارهای معلمین صرفا جنبه معیشتی نداشته و آنها خواسته های فراتری را مطالبه کرده اند.
هفت: نیروهای سرکوبکر در برخی نقاط به تجمعات معلمین یورش برده که با اعتراض و مقاومت معلمان روبرو شده که منجر به عقب نشینی مهاجمان گردیده است.
هشت: در این خیزش ما شاهد جوانه حضور دانش آموزان در پیوستن آنها به معلمین بودیم و آنها بخوبی از معلمان خود درس آزادگی، مقاومت در برابر ستم و تبعیض و مطالبه گری را آموختند بگونه ای که پیوند خوردن مبارزات سایر اقشار با معلمین نیز دور از انتظار نمی باشد.
نه: معلمین به مثابه قشری که عمده حقوق آنها پایمال شده است و در بودجه بندی سال آینده هم به خواسته های آنها توجهی نشده است، یک قشر آگاه، بالنده، سیاسی، پیشرو و حاضر در صحنه می باشند که به یمن تشکل یابی و سازماندهی و گسترش سراسری در تمامی شهرهای ایران ساکت شدنی و قابل سرکوب نیستند و علیرغم برخوردهای امنیتی و زندان و شکنجه بر روی خواسته های بحق خود ایستاده اند.
ده: اعتراضات این قشر همراه با سایر مبارزات جاری در سطح جامعه به نقطه بلوغ خود رسیده است و آنها دیگر فریب وعده و وعید مسئولان بی کفایت را نمی خورند و مرعوب آنها نمی شوند.
یازده: خیزش معلمان بی شک یک اقدام امید بخش و اختناق شکن است و بی تردید بر روی اعتراضات سایر اقشار مردم نیز تاثیر بسزایی دارد. همانطور که یکی از معلمان آگاه بخوبی با اشاره به قیام کشاورزان اصفهان بیان کرده بود که: ساچمه، بازداشت، چه تاثیری داشت؟. بی گمان این خیزش اخیر معلمان نیز راه مبارزه مردم تحت ستم ایران را هموارتر و آسانتر خواهد نمود.


خواسته معلمان بازنشسته

 


خواسته معلمان شاغل

 


شعار معلمان

—————————–

منبع : فیسبوک نویسنده

 

 


 

 

دسته : اجتماعي, مقالات برگزيده

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1