ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.حمله ماموران امنیتی به تجمع اعتراضی معلمان سراسر ایران در تهران

امروز صحنه های قهرمانانه ای در میدان بهارستان رقم خورد. در حالی که ما مردان را کتک زدند و متفرق کردند، زنان در وسط میدان بهارستان نشستند و علی رغم حمله ماموران امنیتی یک ساعتی در میدان نشستند.


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1