ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.سومین روز تجمع اعتراضی کارگران سبلان پارچه اردبیل

کارگران سبلان پارچه صبح روز دوشنبه ششم دیماه و برای سومین روز متوالی در سالن تولید این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 


 

سومین روز تجمع اعتراضی کارگران سبلان پارچه اردبیل

کارگران سبلان پارچه صبح روز دوشنبه ششم دیماه و برای سومین روز متوالی در سالن تولید این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

دور جدید تجمع کارگران این شرکت از شنبه شروع شده و به اکنون به روز سوم رسیده است. روند اخراج کارگران این کارخانه سرعت پیدا کرده و به گفته برخی کارگران به ۱۸۰ نفر هم رسیده است.

شرکت سبلان پارچه متعلق به سرمایه داری به نام حجازی نیا است که سال گذشته که شرکت از تصرف بانک خارج شد و در اختیار او قرار گرفت.
اما در یک سال گذشته به جای مشاهده رونق تولید در شرکت، هم تولید پسرفت داشته و هم تعداد کارگران اخراجی روز به روز بیشتر می‌شود.

قرارداد‌های یک ماهه، تعویق دستمزدها، تغییر کاربری بخشی از کارخانه به مکان تفریحی و … از جمله مسائلی است که این روز‌ها در سبلان پارچه جریان دارد.

دور جدید تجمع کارگران این شرکت از شنبه شروع شده و اکنون به روز سوم رسیده است. روند اخراج کارگران این کارخانه سرعت پیدا کرده و به گفته برخی کارگران به ۱۸۰ نفر هم رسیده است.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1