ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.اجرای خیابانی ترانه «خلق متحد» با صدای معترضان شیلی

ترانه «خلق متحد» توسط سرخیو اورتگا، آهنگساز شیلیایی ساخته شد و نخستین بار توسط ویکتور خارا در یک کنسرت اجرا شد. پس از کودتای پینوشه و سقوط دولت آلنده، خواندن این سرود در شیلی ممنوع شد.


 

دسته : بین المللی

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1