ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.خواسته های بازنشستگان استان ها از کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی

دوشنبه ششم دی ماه ۱۴۰۰ جمعی از بازنشستگان مطالبه گر از ۱۵ استان در دفتر کانون عالی بازنشستگان حضور یافته و در گفت وگویی مفصل و قاطع مراتب اعتراض خود را به عملکرد کانون، اجرای تاکنونی و ناقص همسان سازی، مصوبات و عملکرد سازمان تامین اجتماعی و دولت اعلام کردند.

 


 

خواسته های بازنشستگان استان ها از کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی

دوشنبه ششم دی ماه ۱۴۰۰ جمعی از بازنشستگان مطالبه گر از ۱۵ استان در دفتر کانون عالی بازنشستگان حضور یافته و در گفت وگویی مفصل و قاطع مراتب اعتراض خود را به عملکرد کانون، اجرای تاکنونی و ناقص همسان سازی، مصوبات و عملکرد سازمان تامین اجتماعی و دولت اعلام کردند. پیرو نشست قبلی از همین دست (حدود یک ماه پیش) که در صورت جلسه آن ۲۲ مورد از مطالبات بازنشستگان قید شده و مقرر شده بود هر ماه یک بار جلسه ای برای پیگیری برگزار شود، این نشست با حضور ۲۰ نفر از مطالبه گران بازنشسته از ۱۵ استان برگزار شد و مطالبه گران موارد زیر را خطاب به هیئت مدیره بیان کردند.

۱) قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به درمان کامل بیماران بیمه شده، تامین رایگان دارو و خدمات لازم برای درمان و در صورت در دسترس نبودن در منطقه، انتقال رایگان بیمار به مراکز درمانی مورد نیاز.

۲) اجرای همیشگی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی؛ ترمیم و برقراری حقوق مناسب بیمه شدگان و تعیین حداقل حقوق متناسب با سبد معیشت.

۳) درمورد ماده ۶۹؛ خواهان لغو هر نوع تبعیض میان بازنشسته همکار و غیرهمکار سازمان تامین اجتماعی شده.

۴) اعتراض به حقوق های نجومی مدیران سازمان و مدیران شستا.

۵) اعتراض به کم کاری کانون ها در انجام وظایف و در برخی موارد شکایت کانون ها از مطالبه گران به مراجع قضائی و انتظامی.

۶) پیگیری درمورد افزایش حقوق بازنشستگان. بیش از ۷۰ درصد حداقل بگیر هستند و حداقل حقوق ۴.۲ میلیونی به هیچ وجه کافی نیست. حداقل حقوق باید مطابق سبد معیشت باشد و سایر سطوح نیز به همین نسبت افزایش یابد.

۷) اجرای کامل و همیشگی همسان سازی. ۲۵ درصد باقی مانده بودجه همسان سازی که در تعهد دولت بوده، باید هرچه زودتر تامین شود و مابقی همسان سازی به طور کامل اجرا و همیشگی بشود.

۸) الزام کانون به پیگیری، پاسخ گویی و بازگرداندن اموال غارت شده و ضایع شده .

۹) اعتراض به نبود ردیف در بودجه ۱۴۰۱ دولت برای پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی.

۱۰) لزوم کنترل و حسابرسی بر کارکرد هلدینگ شستا و حقوق مدیران شستا و دیگر مدیران سازمان تامین اجتماعی.
——————-

روزنامه شرق
آرشیو شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰، شماره ۴۱۸۴

 


 

 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1